Směrnice GDPR

25. August 2018

Směrnice realitní kanceláře REAL GOLD (ochrana a nakládání s osobními údaji klientů)

Tato směrnice vysvětluje podmínky zpracování osobních údajů všech klientů využívajících služeb naší realitní kanceláře, k němuž dochází z naší strany a to jmenovitě od Mgr. Ivany Hladké Fialové, vystupující na realitním trhu pod označením realitní kancelář REAL GOLD, se sídlem Třebíč, Na Svahu 918/15, PSČ 674 01, IČ: 100 86 471, DIČ: CZ6454042122, vedená v živnostenském rejstříku u MěÚ Třebíč, odbor obecní živnostenský úřad (Správce) a Petra Nováková, spolupracující na základě Smlouvy o spolupráci ze dne 20. 04. 2018 a Plné moci ze dne 20. 04. 2018, se sídlem Třebíč, Gen. Svobody 664/13, PSČ 674 01, IČ: 653 35 619. DIČ: CZ7558284564, vedená v živnostenském rejstříku u MěÚ Třebíč, odbor obecní živnostenský úřad (Zpracovatel), obě dále uváděny jako „Realitní kancelář“.

Osobní údaje jsou všechny údaje vztahující se k identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě: jméno, příjmení, titul, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, číslo OP, telefonní číslo a e-mailová adresa nebo právnické osobě: název firmy, IČ, sídlo, telefonní číslo na kontaktní osobu a její e-mailovou adresu.

Realitní kancelář považuje veškeré získané osobní údaje za přísně důvěrné. Při jejich zpracování se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a osobní data rovněž zpracovává v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č.2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), jinak známým jako GDPR.

Osobní údaje klientů používáme v rámci naší Realitní kanceláře k provedení veškerých Vámi požadovaných a domluvených služeb. Po ukončení každého realitního obchodu/případu jsou veškeré osobní údaje v počítačové podobě uchovávány v „zaheslovaném“ notebooku na adrese naší Realitní kanceláře: Třebíč, Hasskova 66/7, PSČ 674 01. Osobní údaje v papírové podobě jsou také umístěny v naší kanceláři v uzamykatelné skříňce. Osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou a danou zákonem (tato činí 10 let), poté jsou skartovány.

Osobní údaje klientů nepředáváme bez Vašeho výslovného souhlasu třetím osobám, především ne k reklamním účelům. K předání Vašich osobních údajů dojde pouze po Vašem předchozím souhlasu nebo máme-li k tomu na základě zákonných a/nebo úředních resp. soudních nařízení oprávnění nebo povinnost. Zde se může jednat především o podání informací za účelem trestního stíhání, odvrácení nebezpečí nebo k prosazení práv duševního vlastnictví. Osobní údaje po Vašem souhlasu předáme finančním poradcům a spolupracující advokátní kanceláři.

Každý klient má právo být informován, jaké údaje o něm Realitní kancelář eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Každý klient může také požádat o okamžité vymazání veškerých svých osobních údajů. Žádost o vymazání je možné zaslat na e-mailovou adresu: ivana.hladkafialova@rkrealgold.cz nebo petra.novakova@rkrealgold.cz Upozorňujeme, že zákonem vyžadované informace o realizovaných realitních transakcích uchovávat musíme.

Realitní kancelář má na internetu vlastní webové stránky s nabídkou možných poskytovaných služeb a veškerých nemovitostí k prodeji nebo pronájmu. Pro kontakt s klienty jsou na stránkách uvedená naše mobilní telefonní čísla a e-mailové adresy. Ze stránek nezískáváme žádné osobní údaje.

Realitní kancelář má profil na Facebooku. V případech, kdy s námi komunikujete prostřednictvím našeho profilu na Facebooku (například zveřejníte nějaký příspěvek, nahrajete mediální soubory, odešlete osobní zprávu nebo se stanete naším fanouškem kliknutím na „To se mi líbí“), můžeme získat Vaše osobní údaje (jako je uživatelské jméno, profilová fotografie, město, v němž bydlíte, vaše e-mailová adresa a informaci o tom, zde jste muž či žena). Tyto údaje jsou viditelné rovněž pro všechny návštěvníky Vašeho osobního profilu na Facebooku (popř. na jiných sociálních sítích). Tyto osobní údaje klientů, které bychom mohli získat přes Facebooku žádným způsobem nezpracováváme a neukládáme. Na užívání sociální sítí se vztahují podmínky (včetně zásad ochrany soukromí) příslušných sociálních sítí.

Realitní kancelář si vyhrazuje právo tuto směrnici o ochraně osobních údajů kdykoliv s budoucím účinkem změnit, zejména při změně legislativy či v případě změny provozních, organizačních či obchodních procesů u Realitní kanceláře.

Směrnice nabývá platnosti a účinnosti dne 25.05.2018

Tento web pro správnou funkčnost vyžaduje prohlížeč podporující nejnovější standardy, aktualizujte jej prosím.
Některé prvky se mohou zobrazovat špatně.